Πρόεδρος Ι. Γ. Καραϊτιανός
Α’Αντιπρόεδρος Π. Σουρτζή
Β’Αντιπρόεδρος Μ. Παπαχαραλάµπους
Γεν. Γραµµατέας Αντ. Πολίτης
Ειδ. Γραµµατέας Κ. Προύσκας
Ταµίας Αν. Μούγιας
Μέλη Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη
Β. ∆ογιάµη
Β.-Σ. Βελονάκη
Ελ. Μεσθεναίου
Μ. Ζαφειροπούλου

Επιστημονική Επιτροπή

Θ. Αδαµακίδου Π. Κληρίδης Κ. Προύσκας
Θ. Ασκητής Χρ. Κλωνάρης Π. Ρηγανέλης
Γ. Ανδρούτσος Β. Κοµπoρόζος Ι. Σακέλλης
Ι. Αράπης Α. Κοσιώνη Π. Σακκά
Β. Βελονάκη Αθ. Κύρλεση Ε. Σαρλά
Γ. Βελονάκης Δ. Λαουλάκος Ε. Σίνη
Ε. Βελονάκης Ν. Λιάσης Α. Σιώνη
Μ. Βελονάκη Ειρ. Λιδωρίκη Ευ. Σκληρός
Κ. Βολίκας Αθ. Λινού Π. Σουρτζή
Αν. Γαλήνας Χ. Λούπα Κ. Στάµου
Π. Γκανάς Γ. Λύπας Μ. Στρατηγάκη
Ειρ. Γεωργίου Ν. Μάινας Ε. Τερζάκης
Ε. ∆ηµακάκος Στ. Μανέτας Στ. Τζιαφέρη
Μ. ∆ηµουλά Χ. Μαρκέτος Ε. Τερζάκης
Β. ∆ογιάµη Ελ. Μεσθεναίου Στ. Τζιαφέρη
Ι. ∆οντά Δ. Μητσάκα Π. Τζώρτζης
Α. ∆ούντσης Αν. Μούγιας Τ. Τριανταφύλλου
Ι. Ελλούλ Μ. Μούγιας Κλ. Τσαµακίδης
Ελ.-Σπ. Ζαχαροπούλου Γ. Μπασδάνης Μ. Τσεκούρα
Αθ. Ζέτος Μ. Μπελή Χ. Τσιγκρής
Οδ. Ζώρας Λ. Μυρωνίδης Μ. Τσολάκη
Ι. Καλλιάτσος  Χρ. Πανόπουλος Χ. Τσοµίδου
∆. Καϊτελίδου Γ. Σ. Πανουσόπουλος Ε. Φερεκύδου
Κ. Καλλιγέρη-Βυθούλκα Ν. Παπαναγιώτου Ε. Φιλόπουλος
Α. Καλοκαιρινού Ι. Παπατριανταφύλλου Α. Φόρτος
Ι. Κανέλλος Μ. Παπαχαραλάµπους Ν. Φυρφίρης
Κ. Καραγεωργίου Α. Παστούρδης Ν. Φώτος
Ι. Γ. Καραϊτιανός Α. Πεφάνης Α. Χαϊδεµένος
Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη Μ. Πιπέρη –Χρυσού Ε. Χατζηχαραλάµπους
Μ. Καραµάνου Ε. Πιτσαργιώτης Ι. Χιώτης
Ηρ. Κατσούλης Α. Πολίτης Μ. Χρυσοφός

Τιμητική επιτροπή

Δ. Βώρος Δ. Καρδαμάκης Π. Μπάλας
Β. Γολεµάτης ∆. Κόκκινος Αθ. Μπενέτος
Θ. Δαρδαβέσης Γ. Κρεατσάς Αθ. Μούγιας
Αθ. Μ. ∆ηµόπουλος Χ. Λεµονίδου Ε. Πατσούρης
Γ. Ζωγράφος Β. Μαυρέας Αχ. Τουρκαντώνης